آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

کلمپ آلومینیوم کوچک

کلمپ آلومینیوم

کلمپ آلومینیوم

کلمپ آلومینیوم وسیله ای برای اتصال دو سازه به یکدیگر می باشد. کلمپ آلومینیومی دارای پوشش آندایز شده هستند که در برابر خوردگی مقاوم هستند و در دما و رطوبت استحکام مناسبی دارد. مقاومت بالای کلمپ الومینیوم باعث شده تا در آب و هوای گرم و مرطوب قابل استفاده باشد. این کلمپ ها  مطابق استاندارد SFS2663:E تولید می شوند. کلمپ آلومینیومی جهت اتصال و یا انشعاب گیری  کابل های آلومینیومی  از کابل های هوایی آلومینیومی استفاده می شوند. به منظور افزايش ميزان عبور جريان و جلوگیری از خوردگی، سطح اتصال هادي با کانکتور در این کلمپ ها شياردار می باشد