آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

کرکره آلومینیوم کرش

کرکره آلومینیوم کرش

کرکره آلومینیوم کرش

کرکره آلومینیوم کرش تیغه آلومینیومی طرح کرش به صورت مونتاژ شده تولید شده با بیلت استاندارد سری ۶۰۶۳ تولید بر اساس ابعاد درخواستی شما وزن تقریبی: ۷/۲۰۰کیلوگرم در مترمربع بهمراه تیغه ابتدایی و انتهایی ، ریل پشت قوطی دار سنگین به همراه نوار موئی