آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

پروفیل آلومینیوم درب اتوماتیک

پروفیل آلومینیوم درب اتوماتیک

پروفیل آلومینیوم درب اتوماتیک

پروفیل آلومینیوم درب اتوماتیک این فریم ها در اندازه های مشخص که در آن بادخور شیشه و دهنه کار کسر شده برش میخورد. این محصول از جنس آلومینیوم استاندارد تولید شده و از جمله پرکاربردترین نوع  در زمینه تولید شیشه های برقی   می باشد.