آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

پروفیل آلومینیومی بالکن شیشه ای

پروفیل آلومینیومی بالکن شیشه ای

پروفیل آلومینیومی بالکن شیشه ای

پروفیل آلومینیومی بالکن شیشه ای سيستم جمع شو پروفیل آلومینیومی بالکن شیشه ای (آلوپای) با استفاده از بهترین دستاوردهاي مهندسي طراحی شده به صورتی كه از فضاهاي استفاده نشده بالكن ساختمانها بهترين مصرف را می توان كرد .اتاق كوچك شيشه اي ،فضاهای کوچک ساختمان اعم از آشپزخانه و غيرهكه با استفاده از این سیستم شيشه ها به صورت آكاردئوني در همه فصل ها قابل استفاده خواهد بود ، همین طور به علت باز شدن ريلي شيشه ها تميز كردن آنها به راحتی امکان پذیر است .سيستم ريلي شيشه بالكن توسط سازمانهاي مختلف مورد تاييد و به زودي براي ساخت و