آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

لیست قیمت پروفیل آلومینیوم دیوارپوش

پروفیل آلومینیوم دیوارپوش

پروفیل آلومینیوم دیوارپوش معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین. پروفیل ها تقریبا در همه جا حضور دارند. صنعت، ساختمان و راه سازی و… قسمت اعظمی از پروفیل ها به منظور ساختن در و پنجره های آهنی بکار می روند.