آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

قیمت پروفیل آلومینیوم دستگیره

پروفیل آلومینیوم دستگیره

پروفیل آلومینیوم دستگیره ستگیره مخفی آلومینیومی ال و یو به عنوان دستگیره در ساخت انواع کابینت استفاده میشود.  غالبا این دستگیره ها برای در و یا بلند کردن سازه استفاده می شود. این پروفیل ها در طول شش متری موجود می باشند.