قیمت مفتول آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
مفتول آلومینیومی

مفتول آلومینیومی

مفتول آلومینیومی مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه اینگات EC ، شمش های تی بار و قراضات آلومینیومی می باشد که مقداری از این مواد از […]