آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

قیمت بیلت 6061 آلومینیوم

بیلت آلومینیوم 6061

بیلت آلومینیوم 6061

خواص و کاربردهای آلومینیوم 6061 بیلت آلومینیوم 6061 : خواص آلومینیوم خالص و سایر فلزات خالص ثابت است، به این معنی که استحکام، دوام، چکش خواری، نقطه ذوب و سایر مشخصات آنها دائمی است. با این حال، آلیاژهایی مانند آلومینیوم 6061، فلز خالص را با دو یا چند عنصر فلزی دیگر مخلوط می‌کنند تا یک ماده هیبریدی ایجاد کنند. آلیاژ جدید ویژگی‌های هر یک از عناصر را با هم ترکیب می‌کند تا فلزی قوی‌تر، بادوام‌تر و انعطاف‌پذیرتر، مناسب برای یک هدف خاص، ایجاد کند. آلیاژ جدید متمایز است و عناصر آن را نمی توان با وسایل فیزیکی جدا کرد. در