آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

قیمت آلومینیوم توپر

آلومینیوم توپر

آلومینیوم توپر

آلومینیوم توپر در تولید پروفیل اکستروژن آلومینیوم، از اکستروژن مستقیم در مقایسه با اکستروژن غیر مستقیم بیشتر استفاده می شود. در اکستروژن مستقیم بیلت درون محفظه قالب قرار گرفته و با کمی فشار به درون قالب هدایت می شود. اکستروژن مستقیم در تولید مواردی مانند میلگرد آلومینیومی، مفتول آلومینیومی، لوله آلومینیومی و مقاطع آلومینیوم توپر و تو خالی مورد استفاده قرار می گیرد. طی این فرایند بدلیل اینکه بیلت روی دیواره محفظه قالب لغزیده و نیروی اصطکاکی حاصل این لغزش میزان فشار مورد نیاز رام را بشدت بالا می برد.