آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

شش پر آلومینیوم سری 6000-7000

شش پر آلومینیومی

پروفیل شش پر آلومینیومی

شش پر آلومینیومی پروفیل شش پر آلومینیومی که به عنوان آلومینیوم “شش گوش” و شش پهلو هم نامیده می شوند، برای استفاده در فرآیندهای ماشینکاری کمک می کند، محبوب هستند. در مورد پروفیل شش گوش آلومینیوم آلیاژ 6000-7000، کاربردهای معمولی شامل تولید طیف وسیعی از اتصال دهنده ها از جمله پیچ و مهره ها و اتصالات می باشد. آلومینیوم شش ضلعی دقیقاً برای اقلام یا ماشین هایی که به قطعات دقیق نیاز دارند شکل می گیرد. یکی از رایج ترین مکان هایی که از آنها استفاده می شود میزهای نقاله است. آلومینیوم شش پر معمولاً به راحتی سوراخ می شوند