آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

شش ضلعی آلومینیومی

شش ضلعی آلومینیومی

شش ضلعی آلومینیومی

شش ضلعی آلومینیومی پروفیل های 6 ضلعی با توجه به ترکیب آلیاژی قابلیت مقاومت در برابر خوردگی و ماشین کاری را پیدا می کنند.منظور از شش پر آلومینیوم، همان شش ضلعی است که با استفاده از آلیاژ های مورد نظر شما به صورت تو پر و اکسترود شده تولید می شوند که در اندازه های مختلف و با توجه به سفارش و نیاز شما به شما عرضه می شوند. انواع شش پر های مختلف را می توانید از آلوم کار دریافت کنید که انواع مختلف آن ها با توجه به آلیاژی که دارند و همچنین سایز آچارگیر ها متفاوت است