شش ضلعی آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
شش ضلعی آلومینیومی

شش ضلعی آلومینیومی

شش ضلعی آلومینیومی پروفیل های ۶ ضلعی با توجه به ترکیب آلیاژی قابلیت مقاومت در برابر خوردگی و ماشین کاری را پیدا می کنند.منظور از شش […]