آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

سپری آلومینیومی

سپری آلومینیومی

سپری آلومینیومی

سپری آلومینیومی سپری آلومینیوم در مدل ها و سایز های مختلف در صنعت و ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرد. سپری با ضخمات 2میلیمتر کاربرد بیشتری نسبت به ضخامت های دیگر دارد، پروفیل سپری پروفیل سپری آلومینیومآلومینیوم بر اساس استاندارد اشتال سپری ها از لحاظ شکل ظاهری به دوشکل لبه گرد و لبه تیزتولید میشوند که اندازه سپری لبه گرد 30 تا 140 میلیمتر میباشد و سپری لبه تیز 20 تا 40 میلیمتر میباشد که در ایران، در اندازه های مختلف تولید میشود. ضخامت سپری ها متنوع است، گاهی اندازه لبه و اندازه دیواره یکسان است که لبه سپری بر