آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

ریل کرکره آلومینیوم

ریل کرکره آلومینیوم

ریل کرکره آلومینیوم

ریل کرکره آلومینیوم ریل قطعه ای است که باعث می شود همه تیغه ها در یک مسیرحرکت کند. ریل ها از دو نوع آهنی و آلومینیومی ساخته می شود که در سایز معمول 60 در 35 ساخته می شود . همچنین وبرای تیغه های کرکره برقی نمره 100 و یا مکان های بادخیز بهتر است از ریل آهنی نمره 10 استفاده شود. ریل های آلومینیوم در دو سبک ساده و پشت قوطی دار ساخته می شوند. ریل سمت چپ تصویر زیر ساده و سمت راست پشت قوطی دار می باشد.