دستگیره آلومینیوم

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
دستگیره آلومینیوم

دستگیره آلومینیوم

دستگیره آلومینیوم دستگیره آلومینیومی ال و یو به عنوان دستگیره در ساخت انواع کابینت استفاده میشود. به طور کلی این پروفیل ها در طول شش متری […]