خرید چهار پهلو آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
چهار پهلو آلومینیومی

چهار پهلو آلومینیومی

چهار پهلو آلومینیومی تسمه و چهار پهلوهای آلومینیومی کاربردهای مختلفی در موارد صنعتی و قالب سازی دارد و عمدتا تولید داخل کشور با آلیاژه گروه ۷۰۰۰ […]