آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

خرید پروفیل کلمپ آلومینیومی

پروفیل کلمپ آلومینیومی

پروفیل کلمپ آلومینیومی پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار به این جهت با نام آلومینیومی خوانده می شود که بدنه و پین های آن با آلیاژ آلومینیومی مقاوم به خوردگی تولید می شود.