آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

خرید پروفیل آلومینیوم کاشی کاری

پروفیل آلومینیوم کاشی کاری

پروفیل آلومینیوم کاشی کاری پروفیل آلومینیوم کاشی کاری، مخصوص لبه های بیرونی کاشی  و سرامیک و سنگ با ضخامت های مختلف می باشد و جنس های مختلف برای کاربرد در مکان های مختلف، نوار گوشه کاشی هم موجود می باشد.