تولیدکننده سیم آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
سیم آلومینیومی

سیم آلومینیومی

سیم آلومینیومی هادی های آلومینیومی همانند هادی های مسی کاربرد دارند یعنی هردو برای انتقال جریال الکتریکی استفاده می شوند. همان طور که بیان شد این […]