آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو

بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو

بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو

بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو یک محصول نیمه ساخته است که از آلومینیوم 6063 ساخته شده است. آلومینیوم 6063 یک آلیاژ آلومینیوم سری 6000 است که به دلیل استحکام، مقاومت به خوردگی و قابلیت ماشینکاری خوب شناخته شده است.این بیلت آلومینیوم در طیف وسیعی از اندازه ها و شکل ها موجود است. معمولاً در کاربردهایی مانند: اکستروژن: بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو را می توان به مقاطع اکسترود شده مانند پروفیل های پنجره، درب و نرده تبدیل کرد.کشش: بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو را می توان به لوله، میله و سایر اشکال کشیده شده تبدیل کرد.ماشینکاری: بیلت آلومینیوم 6063