آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ ایرالکو

بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو

بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو

بیلت آلومینیوم 6063 ایرالکو جهت اکسترود کردن و تولید پروفیل آلومینیوم ، نیاز به بیلت آلیاژ ریزی شده آلومینیوم می باشد . بین آلیاژ های استاندارد ، سری آلومینیوم های گروه ۶۰۰۰ بیشترین کاربرد را به واسطه خصوصیات اقتصادی و تکنیکی دارند . این خصوصیات عبارتند از : قابلیت اکسترود پروفیل های پیچیده و تو خالیسهولت عملیات حرارتیهدایت الکتریکی بالاخواص مکانیکی مطلوبکیفیت سطحی مناسبمقاومت به خوردگی بالاقابلیت جوش پذیری