آلوم کار بهترین مجموعه تولید کننده پروفیل آلومینیوم | شمش آلومینیوم | پروفیل آلومینیوم درب و پنجره | پروفیل آلومینیوم ساختمانی

دریافت قیمت روز

آلومینیوم تیر اچ

آلومینیوم تیر اچ

فروش مقطع آلومینیوم تیر اچ آلیاژ 6061

فروش مقطع آلومینیوم تیر اچ آلیاژ 6061 انواع مقطع های آلومینیوم به صورت تیر اچ شکل با آلیاژ های 6061 و 6063 به فروش می رسد. فروش تیر آلومینیوم 6061 تیر آلومینیوم با آلیاژ های 6061 و 6063 در پروژ های مختلف برای سبک سازی و مقاومت بیشتر در خوردگی تولید می شوند.تیر های آلومینیومی حاصل اکسترود بیلت های آلومینیوم استاندارد و بازیافت شده برای مواردی که نیاز به استحکام بیشتری از آلومینیوم احساس گردد استفاده می شود.از تیر های تولید شده با آلیاژ 6061 برای انواع مختلفی از پروژه های صنعتی و ساختمانی استفاده می گردد و از این