فیکسر آلومینیومی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
فیکسر آلومینیومی

فیکسر آلومینیومی

فیکسر آلومینیومی برای اتصال در روش فیکسر آلومینیومی از پرس‌های دستی استفاده می‌شود. این پرس‌ها بر مبنای نوع پروفیل قالب مجزایی دارند و معمولا در یک […]