اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
سازه آلومینیومی

سازه آلومینیومی

طراحی سازه های آلومینیومی جهت زيباتر شدن نمای بيروني ساختمان و در نهايت ظاهر مناسب كه ساختمان در آن واقع شده است میتوان از شیشه و ...