اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
تسمه الومینیومی

تسمه آلومینیومی

تسمه آلومینیوم یک شمش توپر آلومینیومی است که در ساخت دستگیره آلومینیوم  و یراق مختلف استفاده میشود. این تسمه آلومینیوم تحت پرس...