کپس تیغه کرکره برقی

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
کپس تیغه کرکره برقی

کپس تیغه کرکره برقی

کپس تیغه کرکره برقی زمانیکه تیغه های کرکره برقی به داخل هم می روند و در مسیر ریل خود بالا پایین می روند به دلیل بسته […]