کرکره آلومینیوم غضروف دار

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
کرکره برقی پارکینگ

کرکره آلومینیوم غضروف دار

کرکره آلومینیوم غضروف دار این نوع تیغه کرکره مشابه تیغه کرکره آلومینیوم اکسترود است با این تفاوت که مابین دو تیغه ، یک قطعه واصل ( […]