کرکره آلومینیوم اراک

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
کرکره آلومینیوم اراک

کرکره آلومینیوم اراک

کرکره آلومینیوم اراک این نوع تیغه کرکره برقی ها از بیلت استاندارد آلومینیوم با تکنیک اکستروژه تولید می شوند و در اصطلاح تیغه کرکره آلومینیوم اکسترود […]