پروفیل کلمپ آلومینیومی

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

پروفیل کلمپ آلومینیومی

پروفیل کلمپ آلومینیومی پروفیل کلمپ آلومینیومی انتهایی کابل خود نگهدار به این جهت با نام آلومینیومی خوانده می شود که بدنه و پین های آن با […]