پروفیل کرکره آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
تیغه کرکره

تیغه کرکره

تیغه کرکره آلومینیوم به عنوان رایج ترین نوع محافظت از ورود افراد جلوگیری از ورود گرد و غبار جلوگیری و کنترل نور خورشید به شمار می رود.
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
پروفیل کرکره آلومینیومی

پروفیل کرکره آلومینیومی

پروفیل کرکره آلومینیومی در تولید و نصب کرکره آلومینیوم هوشمند تیغه از ۳ نوع شمش یا بیلت استفاده می شود که نوع اول آن استاندارد یا […]