پروفیل آلومینیوم پادری

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹

پروفیل آلومینیوم پادری

پروفیل آلومینیوم پادری پروفیل آلومینیوم پادری، محصولی است که برای جلو درب منازل و واحد ها در نظر گرفته شده است.کاربرد آن، جلوگیری ازانتقال میکروب و […]