پروفیل آلومینیوم لوله

تیر ۲۴, ۱۳۹۹
فرآیند تولید پروفیل آلومینیوم

فرآیند تولید پروفیل آلومینیوم

تیر ۱۲, ۱۳۹۹
پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم چیست

پروفیل آلومینیوم...از نظر لغوی، پروفیل به معنای ثابت بودن مقطع در طول مشخصی می باشد. در دنیای فلزات و ساخت و ساز، پروفیل شامل انواع مختلفی است.
سوالی دارید؟