پروفیل آلومینیوم لب پله

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹

پروفیل آلومینیوم لب پله

پروفیل آلومینیوم لب پله پروفیل آلومینیوم لب پله به جهت جلوگیری از سر خوردن در لب پله نصب میگردد.حالت و ظاهر این نوع ترمز پله به […]