پروفیل آلومینیوم دکورال

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
پروفیل آلومینیوم دکورال

پروفیل آلومینیوم دکورال

پروفیل آلومینیوم دکورال فرایندی برای تزئین و زیبایی پروفیل و ورق آلومینیوم است. که براساس فرآیند تصعید ،که خود یک فرایند شیمیایی فیزیکی است...