پروفیل آلومینیوم آنادایز

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
پروفیل آلومینیوم آنادایز

پروفیل آلومینیوم آنادایز

پروفیل آلومینیوم آنادایز آنادایز پروفیل چیست؟ اجازه دهید قبل از هرچیزی با اصطلاح آنادایز کمی آشنا شویم. البته آنادایز را نیز با نام خدمات آنودایزینگ نیز […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

پروفیل آلومینیوم آنادایزا

پروفیل آلومینیوم آنادایزا مکانیزم کلی عمل بدین صورت است که جریان مستقیم برق از مایع الکترولیت مناسبی می گذرد که در آن آلومینیوم آند بوده و […]