پروفیل آلومینیم وال واشر

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
پروفیل آلومینیم وال واشر

پروفیل آلومینیم وال واشر

پروفیل آلومینیم وال واشر...یکی از کاربردهای اصلی وال واشرها روشنایی و نورپردازی دیوارها ، نمای ساختمان و ایجاد پرده نور در انواع سطوح می باشد.