ناودانی آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
ناودانی آلومینیومی

ناودانی آلومینیومی

ناودانی آلومینیومی ابعاد و اندازه های موجود در این مقطع از ۸#۸ میلیمتر تا ۱۰۰#۱۰۰ متنوع و موجود می باشند. از جمله کاربردهای ناودانی ها، در […]