قیمت چهارگوش آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
چهارگوش آلومینیومی

چهارگوش آلومینیومی

چهارگوش آلومینیومی دریچه سقفی چهار گوش کلاف دور باز پخش کننده های سقفی هستند که جهت دهش، برگشت و یا تخلیه هوای محیط تهویه شده مورد […]