قیمت میلگرد آلومینیومی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
میلگرد آلومینیومی

میلگرد آلومینیومی

میلگرد آلومینیومی میله فلزی می باشد که عنصر اصلی آن آلومینیوم است و بنا بر نیاز به ویژگی های مختلف، دارای عناصر آلیاژی مختلفی در آن است.