قطعات آلومینیومی

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
ریخته گری قطعات آلومینیومی

ریخته گری قطعات آلومینیومی

ریخته گری قطعات آلومینیومی در ریخته گری با قالب ماسه ای، مذاب داخل یک قالب ساخته شده از ماسه ریخته می شود و پس از انجماد، […]