ضایعات پروفیل آلومینیوم

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
ضایعات فویل آلومینیوم

ضایعات فویل آلومینیوم

بازیافت ضایعات فویل آلومینیوم فرایندی است که آلومینیوم قدیمی را می توان در محصولات تولیدی فویل آلومینیوم مجددا استفاده کرد. این فرآیند مستلزم ...
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
ضایعات پروفیل آلومینیوم

ضایعات پروفیل آلومینیوم

ضایعات پروفیل آلومینیوم این مجموعه با هدف بهینه تر کردن روند تولید و همچنین متعادل کردن قیمت ها، انواع ضایعات آلومینیوم را به صورت مستقیم از […]