اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
شمش ایرالکو

شمش ایرالکو

ايرالكو به عنوان اولين توليد كننده شمش آلومینیوم در ايران که از سال 1348 ... همچنین کاربرد آلومینیوم در صنایع مختلف را در این مقاله بخوانید