شمش آلومینیوم نرم

تیر ۲۴, ۱۳۹۹
مهم ترین شمش آلومینیوم

مهم ترین شمش آلومینیوم

مهم ترین شمش آلومینیوم...شمش آلومینیوم یک قطعه می باشد که این قطعه تقریبا خالص است که با توجه به فرآیندهایی به شکل های مختلف ریخته گری می شود بعد از ...
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
شمش آلومینیوم نرم

شمش آلومینیوم نرم

شمش آلومینیوم نرم انواع شمش های داخلی نظیر ایرالگو، المهدی، هرمزال و شمش‌های خارجی دوبال، روسال، تاجیک، هندی با آلیاژ ۹۹/۷۰% به بالا که بصورت قالب‌های […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

فروش شمش آلومینیوم نرم عراق در اراک

فروش شمش آلومینیوم نرم عراق در اراک برای فروش انواع شمش آلومینیوم نرم عراق با آنالیز های مختلف و خلوص ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ و […]