ریخته گری آلومینیوم

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
قالب آلومینیوم

قالب آلومینیوم

قالب آلومینیوم صرف نظر از کار شما و کاربرد شکل‌های اکستروژن آلومینیومی که در شرکت خود مورد استفاده قرار می‌دهید، طراحی و ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم یکی از مهمترین مزایای استفاده از آلومینیوم ریخته گری این است که قطعات سبک با قابلیت پرداخت کاری متنوع را ایجاد می کند. […]