ریخته گری آلومینیوم

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
قالب آلومینیوم

قالب آلومینیوم

ساخت قالب آلومینیوم یکی از شاخه های اساسی در صنعت تولید پروفیل آلومینیوم می باشد. طراحی قالب اکستروژن، یک رشته مهندسی تخصصی به شمار می آید...
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم یکی از مهمترین مزایای استفاده از آلومینیوم ریخته گری این است که قطعات سبک با قابلیت پرداخت کاری متنوع را ایجاد می کند. […]