ریخته گری آلومینیومی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
قالب ریخته گری آلومینیومی

قالب ریخته گری آلومینیومی

قالب ریخته گری آلومینیومی یکی از روشهای تولید قالب آلومینیومی، ریخته گری (casting) می باشد. تاریخچه ریخته گری به ۴٠٠٠ سال قبل از میلاد برمی گردد […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
قالب آلومینیوم

قالب آلومینیوم

ساخت قالب آلومینیوم یکی از شاخه های اساسی در صنعت تولید پروفیل آلومینیوم می باشد. طراحی قالب اکستروژن، یک رشته مهندسی تخصصی به شمار می آید...
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم یکی از مهمترین مزایای استفاده از آلومینیوم ریخته گری این است که قطعات سبک با قابلیت پرداخت کاری متنوع را ایجاد می کند. […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
قالب ریخته گری آلومینیومی

قالب آلومینیوم ریخته گری

قالب ریخته گری آلومینیومی ریخته گری هم علم است و هم فن، هم هنر است و هم صنعت. به میزانی که ریخته گری از حیث علمی […]