دسته موتور آلومینیومی

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
دسته موتور آلومینیومی

دسته موتور آلومینیومی

دسته موتور آلومینیومی وظیفه دسته موتور خودرو تحمل وزن و سنگینی مجموعه موتور و گیربکس خودرو و همچنین خارج کردن ارتعاشات نشات گرفته از عملکرد موتور […]