تولیدکننده آلومینیوم نظامی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
آلومینیوم نظامی

آلومینیوم نظامی

آلومینیوم نظامی فروش انواع مقاطع الومینیوم الیاژی ۷۰۷۵ و ۲۰۲۴ و ۶۰۶۱ ورق میلگرد لوله مخصوص صنایع نظامی با استاندارد DIN 573-3 از آلومینیوم به مقدار […]