تولیدکننده آلومینیوم شیاردار

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
آلومینیوم شیاردار

آلومینیوم شیاردار

پروفیل آلومینیوم شیاردار یکی از مهم ترین فرآورده های پروفیل آلومینیوم می باشد که در رنگ بندی، سایز و ابعاد مختلفی تولید می شود.