تولیدکننده آلومینیوم توپر

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
آلومینیوم توپر

آلومینیوم توپر

آلومینیوم توپر در تولید پروفیل اکستروژن آلومینیوم، از اکستروژن مستقیم در مقایسه با اکستروژن غیر مستقیم بیشتر استفاده می شود. در اکستروژن مستقیم بیلت درون محفظه […]