اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

تولید کننده تسمه آلومینیوم آلیاژ گروه ۷۰۰۰

تولید کننده تسمه آلومینیوم آلیاژ گروه ۷۰۰۰ برای ارتباط با تولید کننده تسمه آلومینیوم آلیاژ گروه ۷۰۰۰ و خرید از فروشنده های تهران با ما همراه […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

فروشنده پلیت آلومینیوم آلیاژ ۲۰۲۴

فروشنده پلیت آلومینیوم آلیاژ ۲۰۲۴ پلیت و ورق ضخیم آلومینیوم با آلیاژ ۲۰۲۴، ۷۰۷۵ و ۶۰۶۱ با ابعاد و ضخامت های مختلف توسط فروشنده های بازار […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
تسمه آلومینیوم

فروش تسمه آلومینیوم آلیاژ ۷۰۰۰

فروش تسمه آلومینیوم آلیاژ ۷۰۰۰ تسمه آلومینیوم آلیاژ ۷۰۰۰ با سایز و ضخامت های مختلف از کارخانه تولید کننده در اراک به فروش می رسد. خرید […]