بیلت آلومینیوم 7075

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم 7075

بیلت آلومینیوم ۷۰۷۵

از مهمترین و کاربردی ترین آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم، می توان به بیلت آلومینیوم 7075 اشاره نمود. انجام عملیات حرارتی پیرسازی می تواند ...