بیلت آلومینیوم 7000

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۹
بیلت آلومینیوم 7000

بیلت آلومینیوم ۷۰۰۰

بیلت آلومینیوم ۷۰۰۰ بیلت آلومینیومی سری ۷۰۰۰ از سری آلیاژهای آلومینیوم است که در آن روی به عنوان عنصر اصلی آلیاژی به حساب می‌آید. از مزایای […]